< กลับหน้าคอร์ส

สารบัญ

การกลั่นแกล้งรังแก (Bullying) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งกัน ทำไมครูต้องเรียนรู้เรื่องการกลั่นแกล้งกัน ทำไมเด็กไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากครู รู้จักการกลั่นแกล้งกัน การกลั่นแกล้งรังแกกัน คืออะไร การถูกกลั่นแกล้งรังแก ส่งผลอย่างไร รู้ตัวได้อย่างไร ว่าถูกกลั่นแกล้งรังแก รู้ตัวได้อย่างไรว่ากำลังแกล้งคนอื่น การกลั่นแกล้งระรานทางไซเบอร์ (Cyber bullying) รู้จักการกลั่นแกล้งระรานทางไซเบอร์ แนวทางปฏิบัติสำหรับครู ผู้พบเห็นเหตุการณ์ควรทำอย่างไร การตรวจหาการกลั่นแกล้งกัน จุดเริ่มต้นคือการสร้างความรู้สึกไว้วางใจและพึ่งได้ วิธีสังเกตเหตุการณ์กลั่นแกล้ง การเตรียมรับมือ การจัดการและป้องกันการกลั่นแกล้งกัน การตั้งข้อตกลงร่วมกัน วิธีระงับเหตุเมื่อเกิดการแกล้งกัน วิธีช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกกลั่นแกล้ง การสื่อสารที่ดีกับนักเรียน การพูดคุยกับผู้ปกครอง เพื่อหาทางร่วมมือกันแก้ไขปัญหา วิธีการและช่องทางการช่วยเหลือในกรณีนักเรียนบาดเจ็บ