< กลับหน้าโมดูล

คอร์ส การกลั่นแกล้งรังแก (Bullying)

โมดูลที่ 5 - การจัดการและป้องกันการกลั่นแกล้งกัน

บทเรียนที่ 2 - วิธีระงับเหตุเมื่อเกิดการแกล้งกัน


เมื่อครูตรวจพบการกลั่นแกล้งรังแก ครูเข้าระงับเหตุ แล้วสืบสวนข้อเท็จจริง วิธีการระงับเหตุ หยุด แยกเด็ก แยกพูดคุย จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจสำหรับเพื่อนที่เห็นเหตุการณ์ สร้างบรรยากาศของความปลอดภัย


ความคิดเห็นจากคุณครูท่านอื่นที่เข้ามาเรียนบทเรียนนี้

ครูมีวิธีใดที่จะทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัย

คุณได้สะสม 0 แต้มกิจกรรม [ เริ่มสะสมใหม่ ]

สำหรับคอร์สการกลั่นแกล้งรังแก สะสมครบ 17 แต้ม เพื่อรับประกาศนียบัตรหลักสูตร แชทบอทใจดี เรียนรู้เรื่องการกลั่นแกล้งรังแก (School Bullying) จาก สสส.

กติกา

  • ทำกิจกรรมท้ายบทเรียน ถ้าทำถูกกิจกรรมใดจะได้คะแนน 1 แต้ม (ทำถูกข้อเดิมไม่ได้คะแนนเพิ่ม)
  • คะแนนจะถูกลบเมื่อท่านปิดหน้าต่างบราวเซอร์ หากต้องการสะสมเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตร กรุณาทำให้เสร็จในการเรียนครั้งเดียว
  • คะแนนที่สะสมเป็นของคอมหรือมือถือเครื่องนั้นๆ ผู้สะสมคนเดิมหากเปลี่ยนเครื่องจะต้องเริ่มสะสมใหม่

สารบัญ

การกลั่นแกล้งรังแก (Bullying) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งกัน ทำไมครูต้องเรียนรู้เรื่องการกลั่นแกล้งกัน ทำไมเด็กไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากครู รู้จักการกลั่นแกล้งกัน การกลั่นแกล้งรังแกกัน คืออะไร การถูกกลั่นแกล้งรังแก ส่งผลอย่างไร รู้ตัวได้อย่างไร ว่าถูกกลั่นแกล้งรังแก รู้ตัวได้อย่างไรว่ากำลังแกล้งคนอื่น การกลั่นแกล้งระรานทางไซเบอร์ (Cyber bullying) รู้จักการกลั่นแกล้งระรานทางไซเบอร์ แนวทางปฏิบัติสำหรับครู ผู้พบเห็นเหตุการณ์ควรทำอย่างไร การตรวจหาการกลั่นแกล้งกัน จุดเริ่มต้นคือการสร้างความรู้สึกไว้วางใจและพึ่งได้ วิธีสังเกตเหตุการณ์กลั่นแกล้ง การเตรียมรับมือ การจัดการและป้องกันการกลั่นแกล้งกัน การตั้งข้อตกลงร่วมกัน วิธีระงับเหตุเมื่อเกิดการแกล้งกัน วิธีช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกกลั่นแกล้ง การสื่อสารที่ดีกับนักเรียน การพูดคุยกับผู้ปกครอง เพื่อหาทางร่วมมือกันแก้ไขปัญหา วิธีการและช่องทางการช่วยเหลือในกรณีนักเรียนบาดเจ็บ