เรียนรู้เพื่อช่วยเหลือดูแลปัญหาเด็กและเยาวชน

แชทบอทใจดี ชวนครูและทุกท่านที่ทำงานกับเด็กและเยาวชน เรียนรู้ปัญหาและการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ผ่านบทเรียนออนไลน์ในเว็บนี้

คลิกเรียนได้เลย ไม่ต้องสมัครสมาชิก ระหว่างเรียนทำกิจกรรมท้ายบท เพื่อเก็บคะแนนรับประกาศนียบัตรเรียนรู้แล้วเล่นเกมเพื่อรับประกาศนีบัตร

แชทบอทใจดี Learning ชวนคุณเล่นเกมท้ายบทเรียน สะสมแต้มเพื่อรับประกาศนียบัตรความรู้พื้นฐานการช่วยเหลือดูแลปัญหาเด็กและเยาวชน

ตัวอย่างกิจกรรม ตัวอย่างประกาศนียบัตร

กติกา: ในระหว่างที่ท่านดูเนื้อหาของแต่ละคอร์ส ตอบคำถามท้ายเรื่องให้ถูกต้องเพื่อสะสมคะแนนให้ครบตามที่ระบุ ระบบจะแจ้งให้ท่านรับประกาศนีบัตรดิจิทัลพร้อมระบุชื่อของท่านได้ทันที

คะแนนจะถูกลบเมื่อท่านปิดหน้าต่างบราวเซอร์ หากต้องการสะสมเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตร กรุณาทำให้เสร็จในการเรียนครั้งเดียว